Tarieven en Kosten

U wordt geholpen op basis van een uurtarief. Het tarief hangt af van een aantal factoren, zoals:
  • het belang van de zaak
  • de spoedeisendheid
  • de mate waarin specialistische kennis is vereist
  • uw persoonlijke omstandigheden

In een eerste bespreking wordt dit met u besproken en worden hierover afspraken met u gemaakt.

Voor rechtzoekenden met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op gefinancierde rechtsbijstand. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt dit. De Raad kijkt naar de de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen in het tweede (kalender)jaar vóór de datum van de aanvraag. Voor meer informatie leest u Over de Raad voor Rechtsbijstand hieronder. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, betaalt u mogelijk wel een eigen bijdrage, griffierecht en/of overige kosten. Als u een beroep wilt doen op gefinancierde rechtsbijstand, dient u bij de eerste afspraak in ieder geval een legitimatiebewijs en uw burgerservicenummer (sofinummer) mee te nemen. De advocaat zal de aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand beoordeelt. De Raad vraagt bij de belastingdienst uw laatst verwerkte fiscale gegevens op. Dat zijn de gegevens van het jaar vóór het voorgaande jaar. Als uw inkomen in de tussentijd substantieel is gedaald, kan een verzoek om verlegging van het peiljaar worden gedaan. De meest recente inkomens- en vermogensnormen kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Als u recht heeft op gefinancierde rechtbijstand, betaalt u een eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Aan gedetineerden wordt geen eigen bijdrage opgelegd in het geval van gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken, civiele en bestuursrechtelijke zaken.

Behalve de kosten van de eigen bijdrage betaalt u vaak griffierecht. Deze vergoeding bent u aan de rechtbank verschuldigd, als u een procedure aanhangig wil maken of verweer wil voeren.

Het kan het zijn dat er kosten worden gemaakt die door u moeten worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het opvragen van uittreksels bij de gemeentelijke burgerlijke stand of kosten voor het opvragen van een medisch dossier.